Algemene Voorwaarden

1.Aanmelding & Inschrijving

1. De overeenkomst tussen Voetbalschool Drenthe (verder genoemd als ‘ VSD’) en de voetballer treedt in werking als: uw inschrijving voor de cursus door de Voetbalschool Drenthe is bevestigd.

2. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd.

3. Wanneer het maximum aantal voetballers is bereikt is plaatsing op een wachtlijst mogelijk. 

2.Betaling

1. Deelname aan de cursus is definitief wanneer er aan de volledige cursus kosten zijn voldaan.

2 . Het cursusbedrag dient te allen tijde voorafgaand de start van de betreffende cursus te zijn voldaan.

3 . Wanneer het cursusbedrag niet binnen 14 dagen na bevestiging van de inschrijving is voldaan dan wel voorafgaand de start van de betreffende cursus vervalt de inschrijving.

3.Inhoudelijke regels

1. VSD is clubonafhankelijk en te gast bij de Voetbalvereniging. Dit houdt in dat de voetballers zich correct dienen te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan schorsing of verwijdering volgen.

2. De voetballers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een voetballer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende voetballer.

3. Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden via de mail: info@voetbalschooldrenthe.nl

4. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Afgelastingen staan vermeld op de website.

5. Eventueel afgelaste trainingen worden aan het eind van de cursus ingehaald.

6. De voetballers zijn verplicht de kleding van VSD tijdens de cursus te dragen.

4.Aansprakelijkheid 

1. VSD stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

2. VSD stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de voetballers opgelopen bij de trainingen. VSD is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de voetballer.

3. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.

5.Publicatie beeldmateriaal  
1. Tijdens de activiteiten van Voetbalschool Drenthe zullen er foto’s en video’s worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden geplaatst op social media, de website en soms ook op promotiemateriaal.  Het kan dus zijn dat uw kind op beeldmateriaal staat.

2. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft u Voetbalschool Drenthe toestemming om dit beeldmateriaal voor deze doeleinden te gebruiken.

3. Mocht u toch niet willen dat beeldmateriaal met uw kind geplaatst of gebruikt zal worden dan kunt u ons alsnog verzoeken deze plaatjes te verwijderen danwel niet te plaatsen. Daar zullen wij dan direct gehoor aan geven.